Update vanuit het bestuur

Geplaatst op 18-06-2020  -  Categorie: Algemeen

Lieve leden,

Goed nieuws! Vanwege de versoepelde maatregelen mogen wij ons corona protocol aanpassen. Het volledige, vernieuwde protocol staat inmiddels op de MWC-website.

De belangrijkste zaken in het kort:

  • Een coronacoördinator is niet meer nodig tijdens het roeien. Door de bloktijden die wij ingesteld hebben zijn er maar een beperkt aantal mensen op het vlot aanwezig.
  • De algemene hygiëne voorschriften van de RIVM blijven gelden. (Anderhalve meter afstand houden, thuis blijven als je gezondheidsklachten hebt, handen wassen etc.)
  • Voor en na gebruik van de materialen maken de roeiers/ roeisters de roeimaterialen schoon. Alle materialen hiervoor zijn op het vlot en in de botenloods aanwezig.
  • De douches en kleedruimten mogen weer gebruikt worden. Ook daar handhaven we de 1,5m regel.

Deze ruimere regels gaan per direct in!

ALV in corona-tijd
Vanwege de strenge regels rondom samenkomsten hebben we op maandag 15 juni buiten op ons terras een algemene ledenvergadering gehouden in kleine kring, met leden die zich daarvoor hebben aangemeld. De Maas kabbelde rustig aan ons voorbij. Af en toe werd ons geluid overstemd door een passerende motorboot of overvliegende zwaan en het projectiescherm waaide omver. Maar verder is deze gedenkwaardige vergadering zonder noemenswaardige problemen verlopen.

Een mooi begin was de overhandiging van een cheque van maar liefst 11.111,11 euro aan de initiatiefnemers van de elfsteden ergometer roeit estafette op zaterdag 15 februari j.l. Dit geld gaat direct naar @Ease, een inloophuis voor jongeren in Maastricht, waar ze anoniem terecht kunnen met hun problemen, groot of klein. Namen @Ease lietenTherese van Amelsvoort, Sophie Leijdesdorff en Paula Snijders weten ontzettend blij te zijn met dit bedrag. Super bedankt aan alle deelnemers en vrijwilligers! Een speciaal woordje van dank voor de jeugdleden die zich bijzonder kranig hebben geweerd en de ‘oudjes’ op alle fronten ver achter zich lieten!

ease

 

ergo-estaffette

 

Verder is tijdens de ALV verantwoording afgelegd door het bestuur over de financiën in het jaar 2019. Vooraf zijn hier al vragen over gesteld en beantwoord via het forum.

Als laatste agendapunt zijn Arjen Klop en Josephine Dols-Knegtering met unanieme stemmen herkozen als penningmeester respectievelijk secretaris. Hun beider laatste termijn loopt af in het jaar 2023. Bij deze de oproep aan jullie allen om mee na te denken over kandidaten voor hun opvolging, dan kunnen we nu reeds mensen gaan inwerken en kan de overdracht in 2023 soepel verlopen.

Vriendelijke groet,

Het bestuur