Verslag Oud-Rekem tocht en nieuwste inzichten sluispassage

Geplaatst op 18-10-2023  -  Categorie: Algemeen

Afgelopen zomer werd onze traditionele Boucle omgeleid omdat schutten in sluis Bosscherveld niet mogelijk bleek. Naar aanleiding daarvan is ondermeer de KNRB in overleg getreden met Rijkswaterstaat, en is ook op lokaal niveau door de Toercommissie bijgestaan door onze commissaris Sportzaken Joost van den Akker meermaals contact opgenomen met de Bedieningscentrale Zuid om heldere afspraken te maken. Centraal en lokaal bleek men bij Rijkswater nog niet geheel op een lijn te zitten, maar eind september hadden we 'boven water' wat er van ons in de sluizen verwacht wordt. 

231008-boten-in-de-sluis

Op zondag 8 oktober vertrokken wij daarom onder een stralend najaarszonnetje vanaf ons clubhuis naar de sluis Bosscherveld. Bij de sluis aangekomen bleef het licht toch eerst rood omdat er een plezierboot geschut te worden en nadat die de sluis uitgevaren was, mochten we binnenvaren en werden we vlot geschut. Dat het internationale roeiwater rond Maastricht toch bereikbaar blijkt te blijven voor onze roeiers, gaf extra glans aan onze plezierige tocht naar Oud-Rekem. Na een heerlijke lunch bij Brasserie Sint-Pieter vertrokken we rond 15.30 weer richting Maastricht. En na een wederom probleemloze sluispassage Boscherveld arriveerden we rond 17.30 uur voldaan weer bij ons clubhuis. 

Mocht je de sluis Bosscherveld willen passeren dan gelden momenteel de volgende afspraken:

  1. Passage minimaal 3 dagen voorafgaand aankondigen bij de Bedieningscentrale Zuid in Maasbracht tel. 088 - 797 42 20
  2. Ca. 20 minuten voor aankomst bij de sluis telefonisch definitieve passagetijd doorgeven, vermeld daarbij de passagerichting: stroomafwaarts (van Maastricht richting België) of stoomopwaarts (komend vanaf België naar Maastricht). 
  3. In de sluis gelden de volgende regels: iedere boot dient zelfstandig aan te leggen direct tegen de sluiswand, waarbij gebruik wordt gemaakt van een pikhaak én er bij een ladder dient te worden aangelegd. Kijkers op de sluiskade zijn niet toegestaan, tenzij er een zwemvest wordt gedragen. 
  4. Er kunnen altijd omstandigheden zijn (bijvoorbeeld weersomstandigheden) die naar inzicht sluisbediening reden zijn om passage te weigeren. 

De reden voor de eerdere terughoudendheid met het schutten van roeiboten en kano's blijkt zijn oorzaak te vinden in ernstige incidenten bij sluizen in Midden-Limburg, waardoor er nu nadrukkelijker op de veiligheidsaspecten wordt gelet door de sluisbediening. Het goede nieuws is dat er van een totale blokkade voor roeiboten geen sprake (meer) is, mits we de sluisbediening helder laten zien dat ook voor ons veiligheid voor alles gaat. 

Onze recente tocht naar Oud-Rekem verliep als vanouds weer gezellig en probleemloos en we mogen ons er alvast op verheugen dat de Boucle de Maastricht van 2024 weer traditioneel naar Oud-Rekem voert. 

Erna van Engelen en Josef Quick