Wijziging van aantal en gebruik beschermde boten

Geplaatst op 21-06-2023  -  Categorie: Algemeen

Tijdens de informatieavond over het Botenplan dit voorjaar kwam de vraag naar voren hoe om te gaan met de beschermde boten die de afgelopen jaren zijn aangeschaft voor Racing en momenteel gebruikt worden voor wedstrijden. Dit betreft de zgn. WinTech Internationals, waarvan MWC er zes bezit: de 1x Kleine Jager, 1x Kanoet, 2x Jan van Gent, 2x Jacana, 2x Lelieloper en de 4x/+ Reiger.

De Botenplancommissie adviseerde het Bestuur eerder dit jaar om de 2x Lelieloper (SL <60kg) toe te voegen aan de reguliere vloot als aanwijsboot en dit ook voor de andere Racing boten te doen. De Botenplancommissie heeft dit advies nader uitgewerkt. Daarop is er vanuit de coaches een uitgebreide reactie gekomen vergezeld van een visie op het wedstrijdroeien.

De International wedstrijdboten zijn kwetsbaarder dan het andere A-materiaal, aangezien ze stijver, lichter, smaller en duurder zijn in aanschaf en onderhoud. Zij vragen ook een wat betere beheersing dan alleen het bezit van een A-brevet. Bovendien worden zij, in tegenstelling tot ander ongestuurd materiaal, ook in het winterseizoen intensief gebruikt door de wedstrijdploegen die bij Saurus trainen. Het is daarom raadzaam dat deze boten een beschermde status en daarmee langere levensduur houden.

Het bestuur onderschrijft dat enerzijds dat iedere roeier die wedstrijd(en) wil starten, in de voor hem of haar beste beschikbare en beheersbare boot moet kunnen roeien. Het lopende roeiseizoen bewijst dat de gecommitteerde training, coaching en best mogelijke verdeling van het wedstrijdwaardig materiaal over de wedstrijdploegen tot mooie resultaten leidt. Dat juichen we van harte toe. Anderzijds benadrukt het bestuur dat alle minder kwetsbare boten (de niet-Internationals) voor iedere roeier beschikbaar blijven. Dat betreft met zo’n 50 boten het overgrote deel van de vloot.

Het Bestuur heeft daarop twee besluiten genomen:

  1. Het aantal beschermde boten wordt beperkt tot de zes Wintech Internationals, als primaire wedstrijdboten. Dit betekent dat de beschermde status van 1x Topper en 1x Dodaars vervalt en voor iedere roeier met een A-brevet beschikbaar is.
  2. Iedere roeier of coach kan per wedstrijd(seizoen) aan het bestuur verzoeken om in beschermde boten te trainen en wedstrijd(en) te varen, gemotiveerd met een trainings- en wedstrijdplan. Coaching is hierbij aanbevolen, maar geen vereiste. Het Bestuur (commissaris Sportzaken) besluit op dit verzoek, gehoord het Coachoverleg, tot gebruik van de beschermde boot door de roeier(s) gedurende de trainings-en wedstrijdperiode. Na afloop of zonodig tussentijds wordt dit gebruik geëvalueerd.

We rekenen erop dat hierdoor ieders roeiplezier wordt vergroot. Het Bestuur bedankt de Botenplancommissie, in het bijzonder Max Cramwinckel en Peter van Oostrum, en vanuit de Coachoverleg in het bijzonder Titus Sips, voor hun uitvoerige gedachtewisseling die het mogelijk maakt om tot deze afgewogen besluiten te komen