Meetwaarden van het stoplicht

Uitleg bij verkeerslicht - Wel of Niet Roeien

Het verkeerslicht op de MWC-site is bedoeld als visuele indicatie of er wellicht weers- of watercondities zijn die veilig roeien kunnen belemmeren. 

Algemeen geldt dat de specifieke combinatie van debiet en waterhoogte, al dan niet samen met wind of andere weersomstandigheden, altijd een eigen inschatting ter plekke door de stuurman vragen.  Om te beoordelen of de stroomsnelheid, waterafvioer, waterhoogte, en/of temperatuur roeien toestaat, kan de stuurman via onderstaande links zelf de relevante en actuele gegevens van Rijkswaterstaat bekijken. alvorens te besluiten of roeien verantwoord is:

NB:

 • debiet: onze eigen ervaring leert dat indien debiet > 625 m3 er een roeiverbod van kracht is (vanwege te sterke stroming);
 • waterhoogte: onze ervaring leert > 4430 cm NAP betekent niet roeien (vlot is niet bereikbaar);
 • watertemperatuur: <5 C; onderschat hierbij de impact van onderkoeling niet!.

Regels rondom roeiverbod MWC

Bij MWC gelden er extra bepalingen rondom bijzondere weers- en wateromstandigheden en/of andere omstandigheden. Voor de periode 1 december t/m 31 maart gelden aanvullende restricties rondom het roeien.

Deze bepalingen zijn opgenomen in artikel 4.2.6 en 4.2.7 van het Huishoudelijk Reglement en de MWC-Clubregels.   

Bij mist, ijs, vorst, gladheid, windkracht 5 of hoger, sterke stroming en/of te hoog water mag niet worden geroeid.

Enkele vuistregels: 

 • Mist:
De Kennedybrug is vanaf MWC niet te zien.
 • IJs:
IJsschotsen in de haven en/of op de Maas.
 • Vorst:
Vorst overdag.
 • Gladheid:
De helling en/of het vlot zijn niet normaal begaanbaar.
 • Wind:
Er staan schuimkopjes op de Maas.
 • Stroming:
Het water van de Maas is stapvoets niet bij te houden.
 • Hoog water:
Het vlot is zonder loopplank niet bereikbaar.
 • Zicht:
Roeien kan tot 15 min voor zon onder, of vanaf 15 min na zonssopgang.

Het bestuur kan ook in verband met andere omstandigheden een algeheel roeiverbod uitvaardigen. Dit én de reden daarvoor, worden via het uitschrijfsysteem bekend gemaakt.

Weergegevens

Maastricht

Watergegevens