3x update vanuit het bestuur (26 april)

Geplaatst op 26-04-2023  -  Categorie: Algemeen

1.  Onderzoekscommissie + Incidentencommissie = Onderzoekscommissie

In het verleden hadden we de ‘Incidentencommissie’ en de ‘Onderzoekscommissie’. Dit werkte niet altijd even verhelderend. Uiteindelijke werd dit enkele maanden geleden omgezet in één commissie: de “Incidentencommissie”………echter de praktijk leert dat ook dit verwarrend werkt. Het bestuur heeft besloten om definitief één commissie te vormen onder de naam “Onderzoekscommissie”. Voor de duidelijkheid: het doel en de werkwijze van deze commissie:

  • Het onderzoeken van calamiteiten en/of incidenten die zich voordoen op de club en/of op het water.
  • De commissie adviseert het bestuur.
  • De voorzitter van het bestuur communiceert direct met de voorzitter van deze commissie.
  • De voorzitter van de commissie brengt na overleg met de voorzitter van het bestuur de leden van de commissie op de hoogte; dit i.v.m. de AVG en verstrengeling van zaken binnen de commissies.

2. Uitlenen materialen/eigendommen van MWC.

    Om zo verantwoordelijk mogelijk om te gaan met onze materialen heeft het bestuur besloten dat materialen die eigendom zijn van MWC alleen nog uitgeleend mogen worden ná toestemming van 2 bestuursleden.


    3.  Update Camerabewaking

    In het kader van veiligheid/preventie zijn er op ons terrein en in het clubgebouw camera’s geplaatst. Er hangen momenteel 3 camera’s op het terrein bij de haven en 1 in de kantine van het clubgebouw. Het plan is om er nog 1 te plaatsen op het terrein tussen het clubgebouw en het gebouw van de reddingsbrigade en er ligt de vraag of er 1 camera met website-functie (continu zichtbaar via de website) opgesteld kan worden met het zicht op de Maas. Dit laatste is nog niet zeker, omdat dit een geheel andere ict-systematiek vraagt. De opnames van de camera’s worden opgeslagen en na 10 dagen automatisch overschreven. Marc van den Camp en de voorzitter kunnen zo gewenst de opnames inzien. Binnenkort wordt een bord geplaatst bij de poort waarop iedereen attent wordt gemaakt op de camerabewaking. De camera in de kantine is van 23.00 – 07.00 u. operationeel, de overige camera’s 24 uur.