Brevettensysteem en wijzigingsvoorstel - april 2023

Geplaatst op 26-04-2023  -  Categorie: Algemeen

Tijdens de algemene ledenvergadering op 17 april j.l. werd het voorstel voor de voorgenomen wijziging binnen het systeem van de brevetten (waaraan gekoppeld een mogelijke wijziging binnen het HR) ter stemming aan de leden voorgedragen. De instructeurs (en andere belangstellenden) hebben naast de schriftelijke informatie over dit voorstel ook een aparte informatieavond gehad (kick-off avond op 20 maart j.l.). Dolf der Kinderen geeft ter vergadering nog een korte toelichting op enkele vragen.

Na stemming blijkt het voorstel niet te worden gedragen. Stemmingsresultaat: 8 voor – 34 tegen – 9 onthoudingen. Dit betekent dus dat artikel 4.3.2 binnen het HR niet wordt gewijzigd.

Binnen de ALV volgde toen het voorstel om de inhoudelijke wijzigingen van met name de splitsing binnen het B-brevet wel in te voeren en dan met handhaving van het ‘lettersysteem A-B-C’. Dit voorstel werd ook ter stemming ingebracht en voor akkoord verklaard. Stemmingsresultaat: 23 voor – 10 tegen – 11 onthoudingen – overig blanco. Dit betekent dus de volgende nieuwe tekst binnen de formulering van het brevettensysteem:

  • C-brevet: niet mogelijk om C-boten uit te schrijven, wel meeroeien.
  • Stuurbrevet: het is mogelijk om C-boten uit te schrijven.
  • B-BOEG brevet: het is mogelijk om B-boten uit te schrijven. Meeroeien mag in ongestuurde A-boten.
  • B-SLAG brevet: het is mogelijk om gestuurde B-boten uit te schrijven. Meeroeien mag in ongestuurde B- en A-boten maar niet op boeg.
  • A-brevet: het is mogelijk om A-boten uit te schrijven.
  • Boordroei-brevet: geeft toegang tot boten die behoren bij het hoogste scull brevet van de roeier.

Deze wijziging is opgenomen in de clubregels en in het betreffende document. Dit document met de totale tekst m.b.t. het brevettensysteem en de instructie- en afroei-eisen is nog eens herzien en licht aangepast ter verduidelijking en is te lezen op de website onder Materiaal m.b.t. Instructie.