Oproep instructeurs, kort verslag afgelopen ALV en vervolg ALV

Geplaatst op 25-04-2022  -  Categorie: Algemeen

Start-to-Row

begint in de week van 8 mei, maar we komen nog instructeurs tekort.  Dus hierbij een oproep aan allen: help mee om deze mensen op te vangen, en een warm bad te geven bij onze club. Opgeven bij Christien (eitcurtsni.[antispam].@maastrichtsche.nl).

Vanuit de ALV:

  • Peter Vos is herbenoemd, als voorzitter;
  • Ine Spee is herbenoemd als lid (Faciliteiten),
  • Ed Lemmens is benoemd als secretaris.
  • Astrid Vincendon treedt toe als bestuurslid, voor PR en Communicatie.
  • Arjen Klop heeft afscheid genomen, maar zijn plek in het bestuur als penningmeester is nog vacant. 

Aanpassing statuten MWC vanwege WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

Afgelopen ALV waren er - helaas - niet voldoende leden om te kunnen stemmen over aanpassing van de Statuten. Deze kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de ALV, met een 2/3 meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig zijn.
Indien geen 2/3 van de leden aanwezig is, wordt binnen 4 weken een tweede vergadering bijeengeroepen, en dán kan een besluit worden genomen met 2/3 meerderheid van de stemmen van de alsdan aanwezige leden.

Vandaar de datum van maandag 25 april als extra ALV, met aanpassing van de statuten op de agenda.