Kort verslag ALV dd 5 sept 2022

Geplaatst op 07-09-2022  -  Categorie: Algemeen

Een nieuwe penningmeester en mandaat voor financiering van het verduurzamingsplan MWC.

Tijdens de ingelaste algemene ledenvergadering van 5 september j.l. (met en opkomst van meer dan 50 leden en betrokkenheid van een 20-tal leden via de mail) , waarvan alle leden de uitnodiging en de verdere toelichting persoonlijk per e-mail hadden ontvangen, werd de beoogd nieuwe penningmeester Christine Woestenburg voorgedragen en stelde zij zich voor. Met een zeer ruime meerderheid (stemming: iedereen voor / 1 tegen !) werd door de leden het akkoord gegeven om haar te benoemen. We wensen Christine veel succes toe in haar functie om samen met de andere bestuursleden zorg te dragen voor een sterke en zeker ook constructieve uitvoering van de bestuurlijke taken binnen MWC.

Op de bijgaande foto de leden van het huidige bestuur. Van links naar rechts: photo-2022-09-07-20-29-57

-        Joost van den Akker: sportzaken/vice-voorzitter
-        Astrid Vincendon: p.r.
-        Peter Vos: voorzitter
-        Christine Woestenburg: penningmeester
-        Dolf van der Kinderen: onderhoud
-        Ed Lemmens: secretaris
-        Ine Spee, Faciliteiten

Tijdens het tweede deel van deze ALV werd gedetailleerd uitleg gegeven over het verduurzamingsplan door de commissie “Duurzaamheid”. Na ruim een jaar van voorbereiding en overleg met veel partijen rond dit thema werd dit plan door Jan Starmans en Peter Bakker duidelijk uitgelegd, waarbij de nodige vragen op zowel technisch als financieel gebied de revue passeerden. De nodige aandachtspunten en nog niet beantwoorde vragen zijn meegenomen door commissie en bestuur. Naast deze informatieverstrekking was het doel van deze ALV om om te komen tot stemming over de financiering van dit verduurzamingsplan. De vraag aan de leden was: "Bent u akkoord met de voorgestelde financiering ten behoeve van de voorgestelde duurzaamheidsplannen conform offertes P.Heijnens Installaties Offerte BR221884 zonnepanelen & Offerte BR221885 warmtepomp, warmtepompboiler, infraroodpanelen ?’.

De uitslag van deze stemming leidde tot een duidelijk mandaat: 51 leden aanwezig (conform aanwezigheidslijst) 45 stemmen voor / 4 onthoudingen / 2 stemmen tegen). Over de volgende stappen zullen de leden überhaupt steeds geïnformeerd worden.

Het bestuur

(voor eventuele verdere toelichting of vragen kan dit via secretaris@maastrichtsche.nl